Şanlıurfa’da Yoğurtlarda Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Varlığının Real-Time PCR ile Belirlenmesi

Abstract views: 174 / PDF downloads: 102

Authors

  • Mehmet DEMIRCI
  • Akın YIĞIN
  • Serap KILIÇ ALTUN
  • Hikmet DINÇ
  • Serkan EROL

Keywords:

Kontaminasyon, MRSA, real-time PCR, yoğurt

Abstract

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), çoklu ilaç direncine sahip, insanlarda ve hayvanlarda şiddetli enfeksiyonlara neden olabilen en önemli patojenik mikroorganizmalardan birisidir. Yoğurt vb kontamine olmuş fazlaca tüketilen fermente süt ürünleri, tüketicilerde MRSA enfeksiyonlarının nedenlerinden biridir. Son yıllarda yapılan klonal incelemelerde, insanlardaki enfeksiyonlarda, hayvanlarda saptanan
klonal kökenlerin bulunması nedeniyle, bu bakterilerin hayvanlarda ve hayvansal gıda ürünlerindeki epidemiyolojisi önem kazanmıştır. Bu bilgiler ışığında, Urfa bölgesinde üretilen yoğurtlarda S. aureus varlığı ve epidemiyolojik olarak MRSA’nın real-time PCR’la saptanması amaçlanmıştır. MRSA’nın real-time PCR ile tespiti için, yoğurtlardan elde edilen DNA’larda mecA geni real-time PCR sisteminde çalışılmıştır. Bu amaçla 9’u ambalajlı, 55 adeti ambalajsız olmak üzere incelenen 64 yoğurt örneğinde sadece ambalajsız olan yoğurt örneklerinin 2 adetinde (%3.13) real-time PCR ile MRSA mecA geni saptanmıştır. Bu çalışmada alınan sonuçlar, Şanlıurfa ilinde satışa sunulan yoğurtlardan direkt izolasyonla elde edilen DNA’larda, real-time PCR ile MRSA gibi insan ve hayvan sağlığı için önemli bir patojenin epidemiyolojik olarak araştırılabileceğini ve bölgede satışa sunulan ürünlerde varolduğunu göstermektedir. Ayrıca hijyen koşullarına dikkat edilmediğinde bu ürünler aracılığıyla ciddi hastalıklara neden olabileceğine de işaret etmektedir.

Downloads

Published

2019-06-19

How to Cite

DEMIRCI, M., YIĞIN, A., ALTUN, S. K., DINÇ, H., & EROL, S. (2019). Şanlıurfa’da Yoğurtlarda Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Varlığının Real-Time PCR ile Belirlenmesi. Journal of Applied Biological Sciences, 11(3), 04–06. Retrieved from https://jabsonline.org/index.php/jabs/article/view/541

Issue

Section

Articles